14/08/2015

Europese Commissie organiseert openbare raadpleging over de richtlijn Audiovisuele Mediadiensten

Leesduur: 2 min

De Europese Commissie organiseert een openbare raadpleging over de toekomst van de  Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (hierna: AVMD-richtlijn).  TV-zenders, productiehuizen, content suppliers, aanbieders van telecomdiensten, nationale overheden en andere belanghebbenden kunnen nog tot eind september een online survey invullen.

 

De AVDM-richtlijn

Ter herinnering: de AVMD-richtlijn harmoniseert een aantal regels voor de audiovisuele sector in alle EU-landen met de bedoeling een interne markt voor audiovisuele mediadiensten te creëren. In Vlaanderen is de AVMD-richtlijn opgenomen in het Mediadecreet van 27 maart 2009.

De voorbije jaren echter is het audiovisuele medialandschap aanzienlijk veranderd. De Europese Commissie heeft daarom aangekondigd dat de AVMD-richtlijn in 2016 herzien zal worden. In voorbereiding op die herziening, kan de sector dus nu al via deze openbare raadpleging zijn stem laten horen.

 

De topics:

  • Het garanderen van een gelijk speelveld voor audiovisuele mediadiensten;
  • Versterking van de consumentenbescherming;
  • De bevordering van de kwaliteit en het aanbod van Europese audiovisuele inhoud;
  • De versterking van de interne markt;
  • De versterking van vrije en pluralistische media,
  • De vrijheid van informatie en de gegarandeerde toegankelijkheid van inhoud voor mensen met een handicap.

 

Mediasector wordt om zijn stem gevraagd

De openbare raadpleging richt zich zoals gezegd tot nationale overheden, tv-omroepen, producenten, content providers, aanbieders van telecomdiensten, juristen en wetenschappers en in het algemeen alle EU-burgers.

De uit deze bevraging verzamelde feedback zal vervolgens door de Europese Commissie meegenomen worden bij haar voorstellen voor de toekomst van de AVMD-richtlijn.

De openbare raadpleging loopt van 6 juli 2015 tot 30 september 2015.  Wie zijn stem wil laten horen, heeft dus nog 6 weken de tijd…

Over de auteur

Bart
Van den Brande

Ik ben de oprichter en Managing Partner van Sirius Legal.  In 2010 besloot ik de Brusselse advocatenwereld achter me te laten om op een andere manier aan recht te gaan doen.  Anders, directer, persoonlijker, betaalbaar en met 100% focus op de digitale economie.