23/08/2018

Het einde van de machtsgreep van de boekingswebsites?

Leesduur: 4 min

Midden in de zomerperiode en terwijl de meeste Belgen ergens in het Zuiden in een hotel verbleven, is een nieuwe wet gepubliceerd die precies het reserveren van zo’n hotel goedkoper en transparanter moet maken voor de consument en die tegelijk aan de hotelhouder of aan de uitbater van een andere vorm van vakantieverblijf opnieuw meer macht moet geven in de onderlinge verhouding met boekingswebsites.

 

Boekingswebsites zijn incontournable

Precies die boekingswebsites hebben immers de voorbije jaren een erg machtige economische positie verworven.  Reserveringen voor overnachtingen gaan steeds meer -en zelfs overwegend nu- via internet en wie in de massa aan hotels, B&B en andere vakantieverblijven gevonden wil worden, is de facto verplicht om aanwezig te zijn op een van de vele boekingswebsites en vergelijkingswebsites voor hotelprijzen.  

Het is die noodzaak om op zulke platformen aanwezig te zijn die boekingswebsites de economische macht verleent om aan hotels en B&B’s erg onevenwichtige contractclausules op te leggen.  Het gaat dan meer bepaald om clausules die hotels en B&B’s verbieden om hun eigen kamers op hun eigen website (of op derde websites) aan te bieden aan een prijs die lager is dan de prijs op de boekingswebsite.  Wie met zijn hotelkamer aanwezig is op boekingssite X of Y mag nergens anders dezelfde kamer voordeliger aanbieden.

Een en ander beperkt natuurlijk in zeer grote mate de concurrentievrijheid van de betrokken hotels en B&B’s en het is niet verwonderlijk dat de Belgische wetgever nu -in navolging van enkele andere Europese landen, overigens- paal en perk tracht te stellen aan deze praktijken.

 

Wat verandert er?

De nieuwe wet wil zorgen voor eerlijke mededingingsvoorwaarden tussen de boekingswebsites en de hotels door aan deze laatsten het recht te garanderen om in alle omstandigheden in alle vrijheid hun overnachtingstarieven te bepalen en aan te passen. Gedaan met het verbod om onder de online prijs te gaan.  Wie bijvoorbeeld nog enkele kamers leeg heeft voor het aanstaande weekend, mag die vanaf nu met korting aanbieden om ze alsnog gevuld te krijgen.

De wet zelf is eigenlijk uitzonderlijk kort.  Ze telt amper zeven artikels, die als volgt samen te vatten zijn:

1. De wet is van toepassing alle contracten die boekingswebsites uit de ganse wereld afsluiten met uitbaters van in België gelegen logies en dit ongeacht het recht dat van toepassing is op het contract afgesloten tussen een uitbater en een boekingswebsite.  De boekingswebsite ontsnapt dus in se niet aan het Belgisch recht.

2. De verhuurprijs wordt vrij door de uitbater bepaald. Hij is ook volkomen vrij om korting of andere voordeel toe te kennen.

3. Clausules die bovenstaande regels niet respecteren zijn nietig en worden als niet geschreven beschouwd.

 

Goed nieuws (?)

Goed nieuws voor de reiziger en voor de toeristische sector op het eerste zicht  Maar voorzichtigheid is geboden.  De vraag blijft of een buitenlandse rechtbank zich zomaar gebonden acht door deze wet.  De regels van het internationaal privaatrecht zijn op dat vlak nogal complex en onzeker en wie zich voor een buitenlandse rechtbank op deze wet beroept, loopt grote kans om afgewezen te worden.  En aangezien de meeste boekingswebsites buitenlands zijn en in hun standaardvoorwaarden meestal de exclusieve bevoegdheid om geschillen op te lossen gegeven wordt aan buitenlandse rechtbanken, riskeert deze wet zijn doel jammer genoeg voorbij te schieten.

Maar op zijn minst probeert de Belgische overheid een duidelijk signaal te geven, dat mist gelijkaardig antwoord in andere EU lidstaten toch het evenwicht op de markt wat zal kunnen herstellen.

 

Goed nieuws bis (?)

Het hierboven beschreven probleem is overigens niet beperkt tot de toeristische sector.  Overal op het internet stelt men de toenemende economische macht van van platformwebsites en marketplaces, die voor vele online verkopers een verplicht verkoopkanaal geworden zijn en die zich daardoor in een onevenwichtig sterke onderhandelingspositie bevinden.  

De overheid, zowel Belgisch als Europees, is zich hier overigens zeer goed van bewust en met name op niveau van de EU wordt al geruime tijd intensief onderzoek gedaan naar de rol en de impact van marketplaces en platformen.  Misschien volgt daaruit op een gegeven ogenblik dan ook een bredere wetgeving die meer in het algemeen komaf maakt met concurrentiebeperkende verplichtingen ten aanzien van online verkopers.

 

Vragen over e-commerce, internetrecht of reisrecht?

Bel of mail ons gerust op 0032 486 901 931 of info@siriuslegal.be

Over de auteur

Bart
Van den Brande

Ik ben de oprichter en Managing Partner van Sirius Legal.  In 2010 besloot ik de Brusselse advocatenwereld achter me te laten om op een andere manier aan recht te gaan doen.  Anders, directer, persoonlijker, betaalbaar en met 100% focus op de digitale economie.