Ja, wij hebben een webshop 😉.

Ben je op zoek naar juridisch advies of het betere maatwerk voor je contracten of policies? Check ons aanbod!

21/02/2019

Online kansspelen eindelijk gelegaliseerd in Nederland

Leesduur: 6 minuten

De Nederlandse Eerste Kamer heeft op 19 februari ll. -eindelijk- de nieuwe “Wet kansspelen op afstand aangenomen”. Binnen- en buitenlandse bedrijven kunnen straks onder strikte voorwaarden online gokspelen aanbieden in Nederland.  

 

Online gokken was nog steeds illegaal in Nederland

Tot op heden was elke vorm van online gokken in Nederland verboden en werden dergelijke activiteiten streng vervolgd door de Nederlandse Kansspelautoriteit.  In de toekomst komt er nu een vergunningssysteem dat gelijkaardig is aan wat we in België kennen sedert 2010.

Het wetsvoorstel moderniseert de Wet op de kansspelen (Wok) en de Wet op de kansspelbelasting (Wet KSB). Nederland wil de kansspelen via internet (en andere toekomstige elektronische communicatiemiddelen) in de toekomst gaan reguleren en ervoor zorgen dat de speler een passend en aantrekkelijk aanbod heeft, mét de nodige waarborgen tegen kansspelverslaving en criminaliteit.

De grootste uitdaging is om de honderdduizenden Nederlanders die nu nog illegaal gokken op niet-vergunde buitenlandse websites naar een gelegaliseerd aanbod te krijgen.  Voor partijen die zich eerder illegaal op de Nederlandse markt hebben begeven geldt een afkoelperiode van twee jaar.

 

De krijtlijnen van de nieuwe wet

In tegenstelling tot bijvoorbeeld België, is er in Nederland niet voor gekozen om het aantal vergunningen op voorhand te beperken. In plaats daarvan worden hoge eisen gesteld aan de potentiële vergunninghouders. Het aantal vergunninghouders wordt zo op kwalitatieve gronden beperkt. De Nederlandse overheid heeft geen minimum aantal vergunningen voor ogen en is ook niet van zins de hoge eisen te verlagen om meer vergunningen te kunnen verlenen.

Het hele systeem is gebaseerd op de beoordeling door de Kansspelautoriteit van de “betrouwbaarheid” en “geschiktheid” van de de aanbieder, maar de precieze criteria die daarbij in aanmerking genomen worden, blijven tot op heden eerder vaag en het zal nog een tijdlang afwachten zijn wat nu precies het lijstje van vereisten is waaraan een nieuwe aanbieder moet voldoen.

Wel zijn alvast volgende strenge voorwaarden verbonden aan de uitbating van een vergunning:

 • Er is een verplichting voor een vergunninghouder om een fysieke vestiging te hebben in Nederland (voor niet-EU aanbieders) of om een vertegenwoordiger in Nederland aan te duiden (voor EU aanbieders)
 • Een vergunning kan enkel bekomen worden voor:
  1. casinospelen waarbij de spelers tegen de vergunninghouder spelen;
  2. casinospelen waarbij de spelers tegen elkaar spelen;
  3. weddenschappen op gebeurtenissen tijdens een sportwedstrijd of op de uitslag van een sportwedstrijd, en
  4. weddenschappen op uitslagen van paardenrennen en harddraverijen, georganiseerd door of onder auspiciën van de vereniging Nederlandse Draf- en Rensport of een vergelijkbare internationale, al dan niet overkoepelende organisatie, voor zover deze naar het oordeel van de raad van bestuur op verantwoorde, betrouwbare en controleerbare wijze worden georganiseerd.
 • De identiteit van zaakvoerders of bestuurders dienen transparant te zijn en zij dienen te voldoen aan de te verwachten vereisten op vlak van strafblad en antecedenten
 • De Kansspelautoriteit beoordeelt zelf en discretionair “de betrouwbaarheid van de vergunninghouder, van de personen die diens beleid bepalen of mede bepalen, van diens uiteindelijke belanghebbenden en van diens middellijke en onmiddellijke vermogensverschaffers op basis van hun voornemens, handelingen en antecedenten
 • Een Besluit bij de wet bevat een hele reeks verplichtingen ten aanzien van personeel en administratie en ten aanzien van de organisatie en keuring van de spelen, consumentenbescherming en bescherming van de spelers.

 

Enkele last minute changes tijdens de stemming

Een motie waarin de regering wordt verzocht een verbod op reclame voor (online) gokken te overwegen, de consequenties daarvan in kaart te brengen en de Kamers hierover voor 1 september 2019 nader te informeren werd net voorafgaand aan de stemming in de Eerste Kamer nog aangenomen. Een motie voor een algeheel reclameverbod werd evenwel verworpen.

Ook is een motie aanvaard om de Kansspelautoriteit ‘van een adequaat instrumentarium te voorzien om handhavend te kunnen optreden tegen illegale, niet vergunde aanbieders van kansspelen’, wat inhoudt dat bepaalde buitenlandse sites moeten worden geblokkeerd.

Om gokverslaving bij online gokken zoveel mogelijk te voorkomen komt er een centraal register voor de uitsluiting van kansspelen en aanvullende toezicht- en handhavingsbevoegdheden voor de kansspelautoriteit.

De Kansspelbelasting wordt vastgesteld op 29 procent. Een deel van de belastingopbrengsten gaat naar de sportclubs en sporters.

Online gambling providers worden bovendien verplicht om preventieve maatregelen tegen verslaving aan te bieden. Zo moet er duidelijk een waarschuwing in beeld zijn dat gokken verslavend werkt en moeten de aanbieders een deel van de opbrengsten afdragen aan het verslavingsfonds.

Aanbieders mogen zich bovendien niet richten op minderjarigen. Gebruik van bekende sporters in reclame voor kansspelen is om die reden bijvoorbeeld verboden. Ook moet het onderscheid tussen gewone games en kansspelen duidelijk zijn. Jongeren die willen gokken, moeten bij de online kansspelen inloggen met een burgerservicenummer om hun leeftijd te laten verifiëren.

 

Geen regularisering voor lootboxes en in game gambling

De Nederlandse overheid deed in het afgelopen jaar, net zoals de Belgische en enkele andere Europese overheden, onderzoek naar games met zogeheten “lootboxes” of schatkisten met willekeurige, virtuele beloningen.  In sommige gevallen moet de speler op een of andere manier betalen om kans te maken op zo’n lootbox en in dat geval zijn dit volgens de verschillende Europese kansspeloverheden wel degelijk online gokspelen, die logischerwijze onder de oude wet in Nederland niet toegestaan waren.

Ook in de toekomst moeten dergelijke lootboxes niet rekenen op een vergunning in Nederland.  De Kansspelautoriteit liet al weten dat zij ook onder de nieuwe wet geen intenties heeft om vergunningen te verlenen voor games met lootboxes.  “Vergunning komen er enkel voor online casino’s, waar bijvoorbeeld poker gespeeld kan worden”, aldus een woordvoerder van de Kansspelautoriteit in de Nederlandse pers.

Voor een bijzonder populaire game als FIFA 19 betekent dat die potentieel nog steeds illegaal zal zijn in Nederland, omdat de beloningen uit lootboxes binnen het spel doorverkocht kunnen worden.

 

Wat is de timing?

Officieel houdt men als datum 1 juli 2020 aan. De wet zal op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treden, vervolgens zal de Kansspelautoriteit nog een half jaar nodig hebben om de benodigde vergunningen te verstrekken.

Ook gelden er voor sommige uitvoeringswerkzaamheden vaste termijnen. Voorbeelden hiervan zijn de Europese notificatieplicht en – aanbesteding.

 

Opgelet in tussentijd…!

De Kansspelautoriteit blijft zolang de wetsvoorstel Kansspelen op Afstand nog niet van kracht is, optreden tegen aanbieders van online kansspelen. Aanbieders zonder vergunning zullen streng worden aangepakt.  De Kansspelautoriteit krijgt hiervoor extra bevoegdheden, waaronder de mogelijkheid om het betaalverkeer tussen illegale aanbieder en deelnemer kan blokkeren.

 

Vragen over Kansspelen in Nederland, België of de rest van Europa?

Ons team staat graag voor u klaar.  Neem gerust vrijblijvend contact op met Bart Van den Brande op +32 486 901 931 of op bart@siriuslegal.be.

Over de auteur

Bart
Van den Brande

Ik ben de oprichter en Managing Partner van Sirius Legal.  In 2010 besloot ik de Brusselse advocatenwereld achter me te laten om op een and...


Cybercrime

Ben je slachtoffer geworden van cybercriminaliteit? Leg je er niet bij neer, maar ga samen met ons op zoek naar bewijzen en aanwijzingen en of het haalbaar is om een strafklacht neer te leggen.


Oneerlijke marktpraktijken

Neemt jouw concurrent het niet zo nauw met de wet? Verlies je business door oneerlijke praktijken van je concurrent? Blijf niet bij de pakken zitten, check met ons hoe je snel en krachtig kan optreden.  


Laster en eerroof

Lastercampagnes en valse reviews kunnen je online reputatie enorm schaden. Laat niet over je heen lopen en haal onze expertise in huis om krachtdadig te kunnen optreden. 


Kansspelen

Je kan bij ons terecht voor al je juridische vragen over kansspelen, gokken, weddenschappen, loterijen, poker, etc. Dit zowel in de echte wereld, op het internet en op alle mobiele applicaties.


Reisrecht

Ben je tour operator, verhuurder van accomodatie, of luchtvaartmaatschappij, wij geven antwoord op al je reisvragen. Ook als consument kan je bij ons terecht.