Ja, wij hebben een webshop 😉.

Ben je op zoek naar juridisch advies of het betere maatwerk voor je contracten of policies? Check ons aanbod!

28/09/2018

Strengere regels tegen (online) namaak en misleidende reclame in China

Leesduur: 3 minuten

Als u online ondernemers vraagt welke de grote uitdagingen zijn waar zij voor staan de volgende jaren dan is concurrentie uit het Oosten en met name uit China er zeker één van.  Platforms als Ali Baba, Wish.com JD.com en anderen bieden een stortvloed aan producten aan aan prijzen die voor Westerse handelaars eenvoudigweg onhaalbaar zijn.

Frustraties daarbij zijn enerzijds het feit dat invoerrechten al te vaak ontdoken worden (of door gebrek aan controles gewoon niet geheven worden aan de grens) en anderzijds het feit dat heel wat van de aangeboden producten van twijfelachtige oorsprong en kwaliteit zijn.

Een en ander is en was gedeeltelijk het gevolg van het feit dat rond e-commerce in China eenvoudigweg geen wetgeving bestond, of althans geen specifieke op internet gerichte wetgeving.

Het zal bezorgde ondernemers plezieren om te horen dat daar langzaamaan verandering in komt.  Na bijna vijf jaar discussie werd op 31 augustus 2018 de Chinese “E-commerce wet” goedgekeurd. De wet wordt van kracht op 1 januari 2019 en is de eerste e-commerce gerelateerde specifieke wetgeving in China. Ze bevat strenge eisen en verplichtingen voor onder meer e-commerceplatforms, met als doel de wijdverspreide problemen van namaak en van misleidende reclame aan te pakken.

 

Strijd tegen namaak

De nieuwe wet legt aan e-commerceplatformen strenge regels op inzake hun aansprakelijkheid voor de verkoop van namaakgoederen en -producten via hun online marktplaatsen.

Er wordt bijvoorbeeld een “notice and take down” -procedure ingevoerd, zoals die ook op Westerse websites vaak gehanteerd wordt.  E-commerceplatforms die na een melding van namaak een pagina niet verwijderen, worden in de toekomst hoofdelijk aansprakelijk. Ze zullen ook verplicht zijn om mee te werken met de overheid én met het slachtoffer van de namaak en alle informatie en bewijsstukken moeten delen in het kader van namaakprocedures.  De boetes lopen op tot een goede 250.000 euro voor wie niet meewerkt.

 

Misleidende reclame

Ook misleidende reclame wordt in de toekomst harder aangepakt.  Reclame (met name online advertising) zal, net zoals dat in de EU het geval is steeds als dusdanig herkenbaar moeten zijn.  Elektronische reclame zal in de toekomst ook uitdrukkelijk de correcte identiteit en contactgegevens van de verantwoordelijke handelaar moeten vermeld en ontvangers van elektronische reclame zullen, net als in de EU, steeds de mogelijkheid moeten hebben om zich uit te schrijven.  Ook misleidende of onjuiste consumentenrecensies of misleidende informatie met betrekking tot productfunctie, kwaliteit, verkoopsvoorwaarden e.d.m. zullen in de toekomst verboden zijn.

 

Wat betekent dit concreet?

De nieuwe Chinese e-commerce wet zal zeker niet alle oneerlijke concurrentie waar Europese en andere Westerse online handelaars tegenaan botsen wegnemen.  De prijzen zullen laag blijven, de importheffingen zullen een probleem blijven.

Maar het is bemoedigend te zien dat China zelf wel beseft dat strenge regels rond namaak en consumentenbescherming nodig zijn.  Het is daarbij enkel te hopen dat die even strikt zullen worden toegepast op Chinese platforms die zich specifiek op het buitenland richten als op interne Chinese websites.

In elk geval krijgen (ook Westerse) houders van intellectuele eigendomsrechten betere middelen in handen om hun rechten proactief te doen beschermen in China.  De strijd tegen (wereldwijde) namaak kan er enkel mee gebaat zijn.

De goedkeuring van deze wet illustreert in elk geval ook hoe belangrijk China het vindt om een ​​steeds digitalere economie goed te reguleren ten voordele van zowel consumenten als verkopers en dat kan enkel zorgen voor een meer evenwichtige (internationale) mededinging in de online handel.

 

ragen over cross border e-commerce, bescherming van intellectuele eigendom of namaak?

Neem gerust vrijblijvend contact op met ons team op info@siriuslegal.be of op 02 721 13 00

Over de auteur

Bart
Van den Brande

Ik ben de oprichter en Managing Partner van Sirius Legal.  In 2010 besloot ik de Brusselse advocatenwereld achter me te laten om op een and...


Publishing

Wij begrijpen jouw liefde voor je eigen boek, we schrijven er zelf immers ook. Goede contracten rond auteursrecht zijn vakwerk. Slaap op je twee oren met een sterk (publishing) contract. 


Relatie agency/adverteerder

Mondelinge afspraken gaan goed, tot het fout loopt. Een professionele samenwerking in de reclamewereld gebeurt best op basis van goede contracten en afspraken. En je campagnes? Die zijn best 100% juridisch compliant, toch? 


Communicatie en campagne advies

Reclamebureaus en adverteerders hebben vaak juridische vragen over hun campagnes, marketingstrategie en automation tools. Bezorg ons je wildste plannen, wij maken ze legal proof!


Audiovisuele productie

Technologische evoluties en een veranderend medialandschap brengen nieuwe juridische uitdagingen met zich mee. Copyrights, productiecontracten en media groeien mee met hun tijd, maar ben jij nog mee?