Ja, wij hebben een webshop 😉.

Ben je op zoek naar juridisch advies of het betere maatwerk voor je contracten of policies? Check ons aanbod!

29/09/2016

Waarom Nederlandse webshops en websites vaak geen BTW-nummer vermelden

Leesduur: 4 minuten

Het is voor –voornamelijk professionele- Belgische leveranciers en klanten van Nederlandse bedrijven een steeds terugkerende frustratie: het BTW-nummer van hun Nederlandse zakenpartner blijkt op het ogenblik dat een account moet aangemaakt worden in de boekhouding of dat een factuur moet verzonden worden nergens vermeld te staan.

Voor Belgische bedrijven is de oplossing simpel: even naar de website van het bedrijf zelf surfen of even zoeken in het KBO of op de vele online directories zoals Trendstop.be en het juiste BTW-nummer is zo gevonden.

Bij Nederlandse bedrijven blijkt dat vaak veel moeilijker te zijn.  Het BTW-nummer staat vaak niet op de website en ook in online directories wordt het zelden of nooit vermeld.  Vervelend en voor ons Belgen onbegrijpelijk.

 

Maar hoe komt dat nu?

In Nederland blijkt de grootste verwarring te bestaan over de vraag wanneer een BTW-nummer nu wel of niet op een website vermeld moet worden.  Volgens sommigen bestaat voor online bedrijven wel degelijk een wettelijke verplichting  om het BTW nummer op de site website van een bedrijf te vermelden.  Die verplichting volgt uit art. 3:15d, lid 1 sub f. van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek dat bepaalt dat wie een “dienst van de informatiemaatschappij” levert, moet daarbij zijn BTW nummer publiceren.  Die definitie komt overigens uit Europese richtlijnen en is dezelfde als bij ons in België.

De definitie van zo’n dienst is volgens lid 3 van het bewuste artikel een dienstverlening op afstand, die “gewoonlijk tegen vergoeding en op verzoek” gebeurt.  Wanneer een dienst “gewoonlijk tegen vergoeding” wordt geleverd is niet altijd duidelijk.  In se gaat het om diensten die in normale omstandigheden een economische waarde vertegenwoordigen, ook al worden ze door de betrokken ondernemer gratis aangeboden.  Dat betekent dat webshops in elk geval altijd een BTW-nummer moeten vermelden, net als elk bedrijf dat commerciële diensten aanbiedt via zijn website. Ook apps of games met in-app purchases vallen zeker wel onder de verplichting.  In praktijk zullen ook de meeste forums  of informatiewebsites onder de verplichting vallen.

Volgens anderen is vermelden van een BTW-nummer alleen verplicht voor bedrijven die aan de BTW onderworpen goederen of diensten leveren via hun website.

Voor puur informatieve bedrijfswebsites, waar enkel het bedrijf voorgesteld wordt, maar geen goederen of diensten aangeboden worden, zou men onder Nederlands recht dan kunnen stellen dat zij geen verplichting hebben om een BTW-nummer te vermelden.   In België is dat wél het geval, daar volgt die verplichting niet enkel uit de regels rond het aanbieden van “diensten van de informatiemaatschappij”, maar ook uit het vennootschapsrecht dat bedrijven verplicht om in alle uitgaande communicatie steeds naam, rechtsvorm, zetel, BTW-nummer en rekeningnummer te vermelden.  Maar in werkelijkheid zal zowat elke informatieve bedrijfswebsite toch impliciet de bedoeling hebben om potentiële klanten ertoe te verleiden om contact op te nemen en in dat geval is er wél opnieuw de verplichting om het BTW-nummer te vermelden.

De grootste onduidelijkheid dus en voldoende reden voor heel wat bedrijven om maar meteen geen BTW-nummer te vermelden.

 

Waarom geen BTW-nummer vermelden?

De vraag blijft dan natuurlijk waarom eigenlijk in Nederland zo vaak het BTW-nummer weggelaten wordt.

Een en ander lijkt ingegeven door de angst voor fraude.  Vooral bij eenmanszaken is dat risico reëel.  In Nederland is het BTW nummer immers gelijk aan het “BurgerServiceNummer” (ons Rijksregisternummer) en ondernemers zijn dus door de verplichte melding van hun BTW-nummer meteen ook verplicht om zichzelf bloot te stellen aan identiteitsfraude via hun BurgerServiceNummer.  Het BSN in Nederland is immers een strikt persoonlijk en geheim nummer dat voor heel wat toepassingen gebruikt wordt en het verlies ervan opent voor malafide personen een makkelijke deur naar misbruik van iemands identiteit of persoonsgegevens.

Die angst lijkt ook door te werken bij vennootschappen en daardoor is het vaak speuren naar BTW-nummers voor Nederlandse contacten.  Bij een eerste contact zorgen voor volledige contactgegevens is dus de boodschap voor wie later tijdverlies wil vermijden.

 

Vragen rond e-commerce of rond cross border zakendoen?

Bel of mail gerust met Bart Van den Brande op bart@siriuslegal.be of +32 492 249 516 of boek hier meteen een vrijblijvend online kennismakingsgesprek in met Bart via Google Meet of Zoom.

Over de auteur

Bart
Van den Brande

Ik ben de oprichter en Managing Partner van Sirius Legal.  In 2010 besloot ik de Brusselse advocatenwereld achter me te laten om op een and...


Digitale start-ups

Idealiter staat jouw start-up juridisch helemaal op punt. Kijk verder dan enkel het betere contractenwerk, maar kies een sparring partner die met je meedenkt en alle juridische valkuilen voor je afdekt. 


AI en blockchain

De digitalisering van onze economie brengt heel wat juridische uitdagingen met zich mee. Wij adviseren je graag over de juridische impact van AI, Blockchain, cryptocurrencies, Internet of Things en digitale handtekeningen.


Web & app & software development

Actief in web, app of software development? Dan zorg je maar beter dat de projecten die je oplevert juridisch helemaal op punt staan. En de relaties met je klanten zitten meestal wel goed… tot het eens fout gaat, toch? 


Cyber security

Ook jouw bedrijf kan het slachtoffer worden van cybercriminaliteit, de meldingen rond cybercrime nemen exponentieel toe. Wij helpen je bij de opzet van een performant technisch én juridisch cyber security beleid.


E-commerce

Heb je een webshop of wil je er een starten? Laat je juridisch adviseren door onze e-commerce experten. In een mum van tijd is je webshop compliant!