Nieuwe regels voor consumentenbescherming nu ook in onze buurlanden.

We hebben u de voorbije maanden al uitgebreid geïnformeerd over de wijzigingen in de consumentenwetgeving op het vlak van verkoop op afstand, regels die vooral belangrijk zijn voor online ondernemers.  U heeft wellicht onze blog artikels gelezen of enkele van onze gastblogs of interviews voor kranten en tijdschriften, of misschien zag u één van onze presentaties bij Safeshops, Unizo, Comeos of bij de Social Media Academy of in onze eigen kantoren.  

 Als dat het geval is, weet u inmiddels welke wijzigingen nodig zijn aan het verkoopproces of de informatieverschaffing op uw webshop en/of in uw algemene voorwaarden.  Als u nog niet mee bent, vind u hier een blogpost die alles samenvat en vindt u hier de slides van ons laatste Sirius Friday seminarie van afgelopen vrijdag.  Lees alles toch maar even door, vanaf 31 mei 2014 moet uw webshop immers aangepast zijn…

Ook in andere lidstaten wijzigt de wet

Inmiddels zit de overheid ook in onze buurlanden niet stil.  De wijzigingen aan de Belgische Wet Marktpraktijken (vanaf nu Boek VI van het Wetboek Economisch Recht) zijn immers een omzetting van de Europese Richtlijn 2011/83/EU ‘Consumentenrechten bij verkoop op afstand’ en de inhoud daarvan moet in alle lidstaten omgezet worden in een nationale (of regionale) wet.  Veel vrijheid hebben de lidstaten daarbij niet.  Europa legt immers de minimale regels op en de lidstaten moeten die overnemen.  Slechts over de punten en de komma’s hebben de nationale regeringen wel nog controle.

 U houdt best rekening met deze verschillen als u ook over de grenzen verkoopt.  Buitenlandse klanten zullen immers in vele gevallen beroep kunnen doen op hun lokale consumentenbescherming als er iets fout loopt

 Frankrijk

 Bij onze zuiderburen werd deze week een grootschalige herziening van de consumentenbescherming afgekondigd.  De nieuwe “Wet Hamon” (vernoemd naar de Franse minister voor sociale economie, solidariteit en consumptie) bevat een hele reeks hervormingen die niet volgen uit de richtlijn verkoop op afstand, maar die wel een impact kunnen hebben voor online verkopers en bevat daarnaast natuurlijk ook de omzetting van de al genoemde richtlijn.

 Wat de omzetting van de richtlijn betreft, houdt Frankrijk zich vrij strikt aan de tekst van de richtlijn.  We zien weinig verschillen met de regeling die vanaf 31 mei ook in België ingaat:

 •  Er zijn bijkomende informatieplichten voorafgaand aan de bestelling, waarvan sommige bij aanvang van het bestelproces meegegeven moeten worden (bedenktermijn, wettelijke garantie, aanvaarde betaalmiddelen.
 • Bij het eind van het bestelproces moet de consument erop gewezen worden dat hij een betalingsverplichting aangaat (middels de standaardtekst “achat avec obligation de paiement” in de bestelbutton of op een evenwaardige wijze).
 • Kosten voor online betaling mogen de werkelijke kost voor de verkoper niet meer overschrijden.
 • De bedenktermijn voor online aankopen wordt nu ook in Frankrijk op 14 dagen gebracht.  Tot nu toe was deze slechts 7 dagen, net als in een aantal andere Europese lidstaten.
 • Ook in Frankrijk worden de modelformulieren voor informatie aan de consument over de bedenktermijn en voor het uitoefenen van het retourrecht ingevoerd.
 • Vooraf aanvinken van opties in verboden.

Waar zitten dan wel verschillen?  Wel eigenlijk, hebben we er tot noch toe maar 3 gevonden:

 • De terugbetaling van geretourneerde bestellingen moet binnen 14 dagen gebeuren in plaats van binnen 30 dagen zoals in België.
 • In de lijst met uitzonderingen op het retourrecht zien we in de Franse wet geen melding van kansspelen en van financiële diensten, twee types diensten waarvoor bij ons expliciet voorzien is dat u geen 14 dagen bedenktermijn moet geven.
 • Een derde verschil zit in de boetes bij eventuele inbreuken, die in Frankrijk veel hoger zijn: de wet voorziet administratieve boetes tot 75.000 euro en daarbovenop eventueel strafrechtelijke boetes tot nog eens 150.000 euro.  Ter herinnering: de maximale boetes in België liggen op 60.000 euro

Los van de wijzigingen op basis van de richtlijn verkoop op afstand, voert Frankrijk in dezelfde wet nog enkele andere wijzigingen in, die u als online ondernemer kunnen aanbelangen:

 • De wettelijke garantie op consumptiegoederen wordt aangepast, waardoor de consument gedurende de volledige duur van de tweejarige garantie het voordeel heeft van het vermoeden dat elk gebrek eigen is aan het product.  Tot op heden was dit, net als bij ons, slechts gedurende de eerste zes maanden het geval.  Daarna kwam het aan de consument toe om te bewijzen dat hij het goed correct gebruikt had.  De garantieplicht voor verkopers wordt hiermee dus verzwaard.  Zij moeten immers bewijzen dat de consument het goed verkeerd gebruikte alvorens ze garantie kunnen weigeren.
 • Frankrijk voert een “class action suite” in, die consumenten de mogelijkheid geeft om zich te groeperen (via erkende consumentenorganisaties) en samen een rechtzaak te beginnen in geval van schending van consumentenrechten, leveringsplichten of garantieplichten.  Een gelijkaardige regeling wordt ook in België voorbereid, maar deze zal wellicht nog even op zich laten wachten.
 • Tot nu toe was de verkoop van brillen, contactlenzen en onderhoudsproducten voor contactlenzen in Frankrijk geregulariseerd en voorbehouden aan opticiens en apotheken.  De verkoop van deze producten wordt nu vrijgegeven, ook voor online verkoop, omdat de Franse overheid vast diende te stellen dat de prijs voor brillen en lenzen in Frankrijk twee keer zo hoog lag als in de andere Europese landen.

Nederland

Ook in Nederland liggen de nieuwe regels klaar.  Ze treden er in werking vanaf 30 juni 2014.

Specifiek voor Nederland zijn volgende punten:

 •  Ook hier wordt de richtlijn vrij strikt omgezet, wat er o.m. toe leidt dat de bedenktermijn naar 14 dagen gaat, de consument dezelfde bijkomende inforechten krijgt, de modelformulieren ingepast worden in de wet, verbod op vooraf aangevinkte keuzevakjes…
 • Let op: het typisch Nederlandse recht om achteraf te betalen blijft bestaan.  Vroeger moest de verkoper enkel bij achteraf betalen zijn identiteit vooraf bekend maken, maar vanaf nu moet dat altijd.
 • Let voor Nederland ook op het feit dat ook hier de wettelijke garantieplicht nét iets anders geregeld is:  er geldt géén beperking tot twee jaar, maar tot de “redelijke levensduur van het product” en de consument heeft niet de vrije keuze tussen vervangen of herstellen of terugbetalen.  De verkoper kiest tussen vervangen en herstellen en enkel als vervangen of herstellen onmogelijk is, moet er terugbetaald worden.
 • Nog interessant voor Nederland: de cookiewetgeving, die veruit de strengste in Europa is, wordt normaal binnenkort afgezwakt.  Een wetsontwerp daarvoor ligt al sinds de zomer klaar en een en ander zou deze maand in een stroomversnelling moeten komen met als resultaat dat toestemming niet meer nodige is voor bepaalde functionele cookies als Google Aanalytics en dat een opt-in ook stilzwijgend kan afgeleid worden uit het verdere bezoek van de website. 

 Andere lidstaten

Ook in de andere EU-lidstaten komen dit voorjaar nieuwe regels in werking.  De meeste zijn gebaseerd op dezelfde Europese richtlijn, maar om ervoor te zorgen dat u niet voor verrassingen komt te staan, houden we voor de belangrijkste lidstaten alles stipt voor u in de gaten.  Een overzicht van nieuwe regels leest u binnenkort op deze pagina’s.

Aanpassingen nodig?

Overigens, heeft u na het lezen van bovenstaande of onze andere artikels vastgesteld dat uw website aangepast moet worden?  Bel of mail ons gerust even.  De aanpassingen zijn meestal beperkt en kunnen snel en zonder grote kosten gerealiseerd worden.

Bart Van den Brande

bart@siriuslegal.be

0486 901 931

@BartVdBrande