Ja, wij hebben een webshop 😉.

Ben je op zoek naar juridisch advies of het betere maatwerk voor je contracten of policies? Check ons aanbod!

Cyber Verzekering

Valt een cyberincident onder de dekking van de algemene BA-polis van de onderneming of moet er een aparte cyberrisico-polis genomen worden? Zo ja, zijn er overlappingen tussen beide polissen? Is het raadzaam om een polis bestuurdersaansprakelijkheid te nemen? Welke voorwaarden gelden onder deze polissen en heeft de onderneming wel voldoende dekking voor de activiteiten die zij uitoefent?

Ondernemingen zijn in de meeste gevallen niet in staat om hiervan een correcte inschatting te maken. De praktijk leert eveneens dat de betrokken verzekeringsmakelaars en verzekeringsagenten de draagwijdte en de juridische consequenties van de betrokken polissen evenmin voldoende inschatten. Meestal blijft dit beperkt tot de commerciële inschatting van de polis en een eerstelijnsadvies.

Sirius Legal kan voor jouw bedrijf een inschatting maken van wat in de praktijk werkelijk verzekerd is, wat de addertjes in de verzekeringsovereenkomsten zijn en welke verzekeringsprestaties in werkelijkheid het best aansluiten bij de belangen van je onderneming.

Meer over Cyber security


Cyber Security Impact Assessment

Cyberveilig ondernemen start met een Impact Assessment van jouw bedrijf. Ontdek hier onze gedetailleerde en efficiënte werkwijze.


Cyber security verbetertraject met de steun van Vlaio

Wij zijn erkend partner van VLAIO in hun cyber security verbetertrajecten. Met dit prachtig initiatief subsidieert Vlaio maar liefst 45% van jouw projectkost. Ontdek er hier meer over.


Cyber Verzekering

Valt een cyberincident onder de dekking van de algemene BA-polis? Of neem je best een aparte cyberrisico-polis?


Externe Cyber Security

Zorg ervoor dat je leveranciers of klanten geen zijdeur openen voor cyberaanvallen. Maak goede afspraken met alle bedrijven en personen die aan je bedrijf verbonden zijn. 


Incident Management

Wat als er dan toch een veiligheidsincident is? Hoe ga je dan te werk met je Response Management?

Vragen over cyber verzekeringen? Contacteer ons en we helpen je zo snel mogelijk verder.