Hoe zit het nu precies met de Soldenperiode?

Tweemaal per jaar mogen ondernemingen verkopen tegen sterk verlaagde prijzen onder de benaming “solden” of onder een andere gelijkwaardige benaming.
De twee soldenperiodes liggen wettelijk vast:  traditioneel lopen deze van 3 januari tot 31 januari en van 1 juli tot 31 juli

Aan de soldenperiode gaat traditioneel een sperperiode vooraf.  Traditioneel lopen deze van 3 december t.e.m. 2 januari en van 1 juni t.e.m. 30 juni, wanneer 1 juni op een zondag valt, loopt de sperperiode voor de zomersolden van 31 mei t.e.m. 29 juni...

Gedurende een maand die vooraf gaat aan de soldenperiode is het voor de sectoren kleding, lederwaren en schoenen verboden om prijsverminderingen aan te kondigen die hun uitwerking hebben tijdens de sperperiode en of waardebonnen te verspreiden die recht geven op een prijsvermindering tijdens de sperperiode.

Door de coronacrisis vroegen een groot aantal Belgische modespelers in een open brief om uitstel van de soldenperiode, zodat ze hun collecties met een volwaardige winstmarge kunnen verkopen, zonder oneerlijke concurrentie. Minister Muylle heeft op 9 april aangekondigd dat zij hierop in zou gaan. De solden zouden pas starten vanaf 1 augustus 2020. De sperperiode van een maand, waarin geen solden mogen plaatsvinden, zou worden opengeschoven  van juni naar juli.

Hoewel deze maatregel reeds is aangekondigd is de eigenlijke wet die dit moet regelen nog niet goedgekeurd.  Het wetsvoorstel wordt momenteel besproken in de Kamer. Totdat de nieuwe wet en corona maatregel wordt goedgekeurd gelden de oude regels en dus de oude sperperiode. Wellicht wordt de nieuwe wet voor de start van de sperperiode in juni goedgekeurd.