Kan ik telewerk verplicht maken voor mijn werknemers?

Ja, het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020 vereist dat zoveel mogelijk van thuis uit gewerkt wordt. Voor essentiële bedrijven (zoals openbare diensten, bedrijven uit de voedingssector, banken, …) dringt de regering erop aan om daar waar mogelijk telewerk te organiseren. Wat betreft niet-essentiële bedrijven maakt de regering dit zelfs verplicht voor de functies die zich daartoe lenen. Je moet als werkgever in dat laatste geval telewerk eenzijdig opleggen en de werknemer kan dit niet weigeren.

Hoewel telewerk voor essentiële bedrijven dus niet verplicht is op grond van het MB, is dit vanuit gezondheidsoverwegingen natuurlijk wel ten zeerste aan te raden. We zijn dan ook van oordeel dat de werkgever telewerk ook in essentiële bedrijven moet kunnen opleggen. Het valt evenwel aan te bevelen het akkoord van de werknemer te vragen. Als er al een akkoord tot telewerk was voor de Coronacrisis, dan blijft dit uiteraard verder van toepassing. Zoniet, kan je als werkgever een tijdelijke regeling voor thuiswerk opstellen en het akkoord vragen van de werknemer. 

We raden je bovendien aan om duidelijk te motiveren waarom je telewerk oplegt bij bepaalde functies, zodat je dit kunt voorleggen bij een eventuele controle. Vanzelfsprekend moet je de werknemers schriftelijk op de hoogte brengen van je beleid inzake telewerk en van de concrete verwachtingen die je van je werknemers hebt. 

Om het telewerk praktisch mogelijk te maken, moet je de nodige hulpmiddelen (bv. laptop) ter beschikking stellen en eventuele kosten (bv. GSM-rekening, internetverbinding, …) vergoeden. Dat kan door een bureauvergoeding van 126,94 euro toe te kennen, die geldt als netto-premie zonder sociale bijdragen en belastingen. Daarnaast kan je per maand een kostenvergoeding toekennen voor het gebruik van een privé internetabonnement (max. 20 euro) en privécomputer (max. 20 euro).