Mag ik freelancers inschakelen wanneer mijn werknemers in tijdelijke werkloosheid verkeren?

Ja, als je de freelancers niet inschakelt om het gewoonlijk werk van je werknemers uit te voeren. 

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, mag het gebrek aan werk niet afhankelijk zijn van de wil van de werkgever. Dat is wel zo wanneer je het werk dat normaal door je werknemer uitgevoerd wordt, uitbesteedt aan een freelancer. Doe je dit toch, dan ben je verplicht om voor die dagen een normaal loon te betalen aan je werknemer.

Is de tijdelijke werkloosheid het gevolg van overmacht, dan moet je als werkgever kunnen aantonen dat het effectief onmogelijk was om de arbeidsovereenkomst verder uit te voeren. Als je het werk dat je werknemer gewoonlijk uitoefent, uitbesteedt aan een freelancer, dan geef je eigenlijk te kennen dat de arbeidsovereenkomst van je werknemer wel gewoon uitgevoerd kon worden. Ook hier riskeer je dat de werknemer zijn vaste loon vordert als je zijn werk tijdens de tijdelijke werkloosheid door een freelancer laat uitvoeren.

Wat mag wel? Je kan freelancers nog steeds inschakelen voor werk dat niet gewoonlijk uitgevoerd wordt door de werknemers die in tijdelijke werkloosheid verkeren.