Mag ik mijn klanten of prospects proactief per e-mail verwittigen van de maatregelen die ik genomen heb in het kader van Coronapreventie?

De antispamwetgeving zegt dat je mensen geen ongevraagde reclame mag sturen langs elektronische weg (e-mail, sms, whatsapp, …) tenzij je daarvoor hun voorafgaande toestemming hebt gekregen (“opt-in”) of tenzij het bestaande klanten zijn.  In dat laatste geval mag je hen reclame sturen voor “gelijkaardige goederen of diensten” als deze die ze eerder hebben aangekocht.

Enkele ondernemers lieten ons weten dat ze graag een mail naar hun klanten en prospects willen sturen met wat meer informatie over hoe zij de crisis aanpakken.  De vraag daarbij is dus of dat zomaar mag.

Het antwoord hangt eigenlijk af van de vraag of zo’n mail als  “reclame” beschouwd moet worden. Reclamemails moeten immers beantwoorden aan de bovenstaande regels, terwijl je puur informatieve of administratieve mails sowieso mag sturen.

De definitie van “reclame” is in deze context erg breed.  Elke boodschap die je producten, je bedrijf of je merk rechtstreeks of onrechtstreeks ondersteunt, is reclame.  De melding dat je korting aanbiedt op je diensten “om je klanten tijdens deze crisis te ondersteunen” bijvoorbeeld is zeker reclame.  Dat soort mails kan je enkel sturen naar ontvangers die voorafgaand een opt-in gegeven hebben of naar bestaande klanten als het om “gelijkaardige goederen of diensten” gaat. 

Puur informatieve mails kunnen wél altijd naar iedereen.  Bijvoorbeeld de melding dat je bedrijf sluit of dat je openingsuren aangepast worden of nog dat je maar een beperkt aantal bezoekers tegelijk zal binnenlaten, is wellicht puur informatief.  Die mag je dus naar “iedereen” sturen. Let er wel op dat dat soort mails dan geen commerciële boodschap mag meedragen. Melden dat je openingsuren aangepast zijn, maar tegelijk reclame maken voor bepaalde producten of kortingen aankondigen kan natuurlijk niet…