Wat als de leveringstermijnen die ik aanbied op mijn webshop uiteindelijk niet meer gerespecteerd kunnen worden? (bv. door de grote groei aan online bestellingen)

Uiteraard ben je gebonden om de levertermijn die je bij een bestelling belooft ook te respecteren. Als er geen leveringstermijn is afgesproken, dan geldt voor de webshop op basis van de wet in elk geval een termijn van 30 dagen voor aflevering.

Vertraging bij aflevering kan de aansprakelijkheid van de verkoper in het gedrang brengen, dit zal echter niet snel gebeuren. Zelfs bij overschrijding van de termijn of de termijn van 30 dagen is de webshop vaak nog geen schadevergoeding verschuldigd, omdat de consument dan eerst nog verplicht is om de verkoper ingebreke te stellen en een redelijke bijkomende termijn voor aflevering te geven. 

De gevolgen van een vertraagde levering voor de verkoper hangen ook af van de vraag of de leveringstermijn essentieel is. Dit kan worden afgeleid uit de omstandigheden van de sluiting van de overeenkomst (bv. levering van snoepgoed voor Pasen) of doordat de consument de ondernemer vóór de sluiting van de overeenkomst geïnformeerd heeft dat de leveringstermijn essentieel is. In zo’n geval heeft de consument het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en moet je alle bedragen ook terugbetalen.

Na 30 dagen vertraging heeft de consument sowieso het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de partijen een ander tijdstip voor de levering zijn overeengekomen.

Tijdens de huidige Coronacrisis verloopt de levering soms wat trager. Veel webshops lossen dit op door een latere of onbepaalde levertijd aan te geven in de bestelling. Dit heeft het voordeel dat er geen onrechtmatige verwachtingen worden gecreëerd, de webshops zullen echter altijd moeten leveren binnen de 30 dagen en voor consumenten essentiële leveringstermijnen respecteren. 

Of de reden waarom levertijden niet gerespecteerd kunnen worden overmacht is, is te beoordelen bij situatie, hiervoor verwijzen we naar ons artikel in verband met overmacht. Een grote groei in online bestellingen is wellicht geen overmacht aangezien dit niet buiten de controle van de partij die moet uitvoeren ligt en dit de nakoming van de verbintenis niet geheel onmogelijk maakt, maar gewoon moeilijker.