Wat indien de uitvoering van mijn contract ernstig bemoeilijkt wordt door het Coronavirus?

Een gebeurtenis die ervoor zorgt dat het moeilijker, zwaarder of duurder wordt om jouw contractuele verplichtingen na te komen, zal niet volstaan om je te beroepen op overmacht. Overmacht vereist namelijk een (redelijke) onmogelijkheid. 

Bijgevolg zal je je overeenkomst moeten controleren. Mogelijks is er een hardship-clausule opgenomen. Een hardship-clausule maakt het mogelijk om te heronderhandelen over het contract zodat de partijen tot een oplossing kunnen komen voor de bemoeilijkte situatie. Hiervoor is het vereist dat: 

  • de situatie onvoorzienbaar en onvermijdelijk is (gelijkaardig aan overmacht)
  • de gebeurtenis het contractuele evenwicht zodanig hard verstoort, dat de benadeelde partij niet gecontracteerd zou hebben onder de nieuwe omstandigheden. 

Deze clausule kan bepalen welke situaties onder ‘hardship’ vallen en welke gevolgen dit heeft. Dit kunnen heronderhandelingen zijn, een automatische prijsindexatie, … 

Omvat je overeenkomst geen hardship-clausule, dan zal je nog steeds gebonden zijn aan je contractuele verplichtingen.