Cyber verzekeringen

De cyberverzekering

Valt een cyberincident onder de dekking van de algemene BA-polis van de onderneming of moet er een aparte cyberrisico-polis genomen worden? Zo ja, zijn er overlappingen tussen beide polissen? Is het raadzaam om een polis bestuurdersaansprakelijkheid te nemen? Welke voorwaarden gelden onder deze polissen en heeft de onderneming wel voldoende dekking voor de activiteiten die zij uitoefent?

Ondernemingen zijn in de meeste gevallen niet in staat om hiervan een correcte inschatting te maken. De praktijk leert eveneens dat de betrokken verzekeringsmakelaars en verzekeringsagenten de draagwijdte en de juridische consequenties van de betrokken polissen evenmin voldoende inschatten. Meestal blijft dit beperkt tot de commerciƫle inschatting van de polis en een eerstelijnsadvies.

SIrius Legal kan voor jouw bedrijf een inschatting maken wat in de praktijk werkelijk verzekerd is, wat de addertjes in de verzekeringsovereenkomsten zijn en welke verzekeringsprestaties in werkelijkheid het best aansluiten bij de belangen van je onderneming.


Contact

Wil je graag weten of je met je huidige polissen al verzekerd bent voor cyber incidenten? Of wil je graag een cyber security verzekering afsluiten maar weet je niet waar beginnen?

Contacteer ons vrijblijvend via onderstaand formulier: