Influencer Marketing Compliance

€995 excl. BTW

Ook in België wordt influencer marketing steeds populairder. Zo zijn er bijvoorbeeld meer dan 2.000 Belgische influencers die minstens 10.000 Instagram-volgers hebben. Geen wonder dat ook adverteerders de kracht van influencer marketing ontdekt hebben waardoor de influencer markt razendsnel professionaliseert.
De wet kan  (marketing)hypes en technologische en commerciële (r)evoluties amper volgen, dus het woord influencer vind je voorlopig in geen enkel wetboek terug.

Dat betekent natuurlijk niet dat je als influencer kan doen wat je wil op social media. Er waren in Vlaanderen al influencer guidelines in het verleden, al waren die maar matig gekend en werden ze slechts sporadisch nageleefd. Recent echter beweegt er heel wat en de regels waarmee je als adverteerder, agency of influencer rekening moet houden, worden duidelijk heel wat strenger.

 

Wat staat er dan op til?

Het Communicatiecentrum (de vroegere Raad voor Reclame en de JEP) publiceren binnenkort concrete guidelines voor influencer marketing, die tot stand gekomen zijn na overleg met heel wat marktspelers, waaronder onze partners van Feweb

Bijna gelijktijdig lanceren ook de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) en haar Franstalige tegenhanger CSA eigen regels voor influencer marketing die gebruik maakt van bewegende beelden (Youtube, Vimeo en Tiktok bijvoorbeeld).  De VRM is immers sinds een tijdje niet enkel meer bevoegd voor televisiereclame, maar heeft na een aanpassing in het Vlaams Mediadecreet nu ook online bevoegdheden gekregen.  

Twee (of zelfs drie als je Franstalig België erbij neemt) nieuwe sets regelgeving komen dus op de influencerwereld af en het zal je niet verbazen dat deze niet onderling afgestemd zijn.  Meer zelfs, de teksten lijken elkaar op sommige punten tegen te spreken en met ook nog eens de FOD Economie (de “Economische Inspectie”) die er eigen controles en eigen interpretaties op nahoudt, bevinden influencers zich al snel midden in een juridisch kluwen, met alle daaraan verbonden risico’s op controles en boetes

Tijd voor duidelijkheid en dus gingen we bij Sirius Legal aan de slag om een duidelijk adviespakket samen te stellen dat adverteerders, agencies en influencers juridisch veilig aan het werk kan zetten. Of je nu influencer, agency of adverteerder bent: met dit juridisch adviespakket ben je zeker dat je influencer marketing activiteiten beantwoorden aan alle opgelegde (nieuwe) regels.

 

Wat houdt dit precies in?
 • Influencer contract op maat

  Of je nu een startende influencer bent die zijn of haar eerste deal binnenhaalt of je bent marketeer bij een bekend merk en je wil met influencer marketing aan de slag, in alle gevallen geldt dat goede afspraken goede vrienden maken.
  Bij goede afspraken horen goede contracten. Geen holle templates of voorbeelden die toch niet werken in jouw specifieke context, maar wel aangepaste contracten die werken voor jou, zodat je je met een gerust hart kan concentreren op wat écht telt en dat is natuurlijk sterke stories bouwen en mooie video’s maken.

  We overleggen met jou, luisteren aandachtig wat jij nodig hebt en verwoorden dat in heldere en eenvoudige, maar wel correcte juridische taal. Het resultaat is een contract dat je maximaal beschermt, dat zorgt voor duidelijke verwachtingen en begrijpelijke afspraken en dus voor een succesvolle samenwerking.

 • Fiscaal advies

  Wist je dat je als influencer jaarlijks een aardig fiscaal voordeel kan doen? Je creëert immers auteursrechtelijk beschermde content en de wet laat je toe om de inkomsten die daaraan verbonden zijn op een fiscaal erg gunstige manier belast te zien. Zo kan je als influencer al snel enkele honderden tot zelfs enkele duizenden euro’s per jaar besparen!

  Ook agencies en adverteerders hebben er baat bij om zich goed te informeren over de beste en meest gunstige manier om de influencers waarop ze beroep doen te vergoeden.

  Wij voorzien tijd in dit influencer pakket om jouw situatie onder de loep te nemen en te bekijken of, waar en hoe je je inkomen als influencer of je kost als adverteerder of agency kan optimaliseren. Kom je echt in aanmerking? Dan kunnen we in een tweede fase zorgen voor de correcte en veilige opzet van een vergoedingsregel in auteursrecht.

  Maak je overigens geen zorgen, we stellen geen exotische fiscale constructies voor, alleen een handig en volkomen legaal middeltje om wat minder belastingen te betalen. De kost van ons Influencer pakket heb je met wat geluk meteen in het eerste jaar terugverdiend!

 • Juridische review van jouw influencer activiteiten

  Goede contracten en sterk fiscaal advies zijn mooi meegenomen, maar de belangrijkste verplichtingen die al die nieuwe richtlijnen met zich meebrengen zitten toch vooral in de inhoud van je communicatie: welke waarschuwingen moet je in je posts stoppen? Hoe zorg je ervoor dat sponsored content herkenbaar wordt? Hoever mag je als brand gaan in het “sturen” of “coachen” van influencers? En hoe zorg je er als agency voor dat jouw influencers één lijn aanhouden als het aankomt op legal compliance?

  Wel, ook daar zorgen we natuurlijk voor. Afhankelijk van de vraag of je influencer, agency of adverteerder bent, reviewen we jouw posts, je richtlijnen aan je influencers of je briefings naar influencers en agencies toe: wat kan en mag wel of niet? Waar kan je bijsturen en hoe zorg je dat alle regels gevolgd zijn? Dat vind je allemaal terug in ons pragmatisch adviesdocument. 

Werkwijze
 • Opstart project

  Contacteer ons via het formulier of per mail en vertel ons wat meer over jouw activiteiten als influencer of jouw samenwerking als agency/adverteerder met influencers.  Wij nemen contact op om even kennis te maken en een aantal gerichte vragen te stellen over jouw bedrijf en influencer activiteiten. 

 • Wij gaan aan de slag

  Na het afstemmingsmoment gaan wij aan de slag voor jou. Binnen 5 dagen krijg je van ons een praktische en hands-on analyse met aanduiding van de vastgestelde risico’s en onze tips om deze weg te werken. Je ontvangt van ons ook je contract op maat zoals samen besproken. 

 • Afsluiten project

  Zodra voor jou alles duidelijk is en je aan de slag kan met de implementatie van ons advies, ontvang je van ons een ereloonstaat van €995 excl. BTW. Eventuele meerwerken worden niet aangerekend. Lees hier de algemene voorwaarden van deze dienstverlening. 

 • In lijn met de nieuwste regelgeving
 • Influencer contract op maat
 • Juridische check van jouw activiteit, incl. fiscaal advies
influencer marketing compliance

Contacteer ons

Andere relevante tools voor jou

Contract Review

Heb je een second opinion nodig voor je contract met een nieuwe leverancier, een freelancer of projectontwikkelaar? Wij checken jouw contract binnen de 48u!

Campaign Checker

Snel een campagneconcept laten checken? Een wedstrijdreglement nodig? Twijfel je over auteursrecht? Wij beantwoorden al je campagne-gerelateerde vragen in 48u!

Online advies

Zoek je eerstelijnsadvies voor een concrete juridische vraag? Wij bezorgen je krachtig en richtinggevend advies, zo kan je snel vooruit!

Interessant voor jou op onze blog

Populair artikel regels_influencer_marketing
07.12.2020 Bart Van den Brande

Weldra nieuwe regels voor influencer marketing op social media?

Binnenkort wordt de nieuwe Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMS Richtlijn) omgezet in het Vlaamse Mediadecreet.  Het Vlaams Parlement is hiermee op dit eigenste ogenblik aan de slag.

Naast heel wat andere aanpassingen, zien we in de AVMS voor het eerst duidelijke Europese regels opduiken rond influencer marketing.  Deze regels zullen van toepassing zijn op enerzijds videoplatformdiensten zoals Youtube, Tiktok, Instagram en anderzijds ook op de aanbieders van content via deze platformen (de influencers, dus).

Wie stipt op de hoogte wil blijven van de nieuwe regels kan zich via de website van de Vlaamse Regulator voor de Media VRM inschrijven voor een update nieuwsbrief over de implementatie van de AVMS.

Intussen heeft de Europese Commissie wel al richtlijnen gepubliceerd die de lidstaten moeten helpen om de nieuwe regels uit de AVMS correct te implementeren.  We duiken hieronder even in die richtlijnen en blikken al vooruit op de impact op influencer marketing.

 

Wat is de AVMS eigenlijk?

De EU-richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMS) zorgt voor een EU-brede coördinatie van nationale wetgeving inzake alle audiovisuele media.  Dat omvat zowel traditionele tv-uitzendingen als diensten op aanvraag.  Het is dus het Europese framework dat alle regelgeving rond tv-programma’s, on demand tv-diensten en nu ook social media uitzendingen regelt.

De laatste herziening van deze AVMS is op 6 november 2018 afgerond. Sindsdien hadden EU-lidstaten 21 maanden de tijd (tot 19 september 2020) om alle wijzigingen in nationale wetgeving om te zetten.

Naar goede gewoonte heeft onze eigen overheid die deadline niet gehaald, maar nu is men dus toch aan de slag met de implementatie van de nieuwe regels. 

 

Wie valt onder de AVMS?

De AVMS Richtlijn was traditioneel van toepassing op klassieke tv-zenders en kabeldistributeurs.  Het medialandschap is echter erg veranderd sinds de vorige versie van de AVMS in 2007, toen platformen zoals YouTube nog in de kinderschoenen stonden. Tegenwoordig hosten videoplatformen bijzonder winstgevende kanalen en zijn YouTubers de nieuwe BV’s. 

De voorafgaande overwegingen bij de nieuwe AVMS Richtlijn maken daarbij de bedenking dat internetgebruikers in toenemende mate videoplatformdiensten gebruiken om toegang te krijgen tot audiovisuele content en dat het dus noodzakelijk is om een ​​voldoende niveau van consumentenbescherming te waarborgen door de regels voor tv-reclame ook uit te breiden naar YouTube en aanverwanten. Bijkomende bedenking daarbij vanuit Europa is dat social media platformen weliswaar zelf geen content aanbieden, maar er toezicht uitoefenen over die content en er dus ook de verantwoordelijkheid voor moeten opnemen.

Daarom  is de richtlijn in de toekomst wel degelijk ook van toepassing op bepaalde sociale mediaplatformen, voor zover tenminste het aanbieden van programma’s en user generated content een “essentiële functionaliteit” van deze diensten vormt. De richtlijnen van de Europese Commissie bieden een lijst met criteria die dit helpen beoordelen:

 • Verdient het platform geld op basis van de betreffende videocontent?
 • Maakt de videocontent een aanzienlijk deel uit van de activiteiten van het platform?
 • Genereren de betrokken influencers inkomen uit de betreffende videocontent?
 • Gebruikt het platform tools om de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van videocontent te vergroten?

Het is evident dat de nieuwe regels van toepassing zullen zijn op TikTok, YouTube, Instagram en aanverwanten op basis van deze criteria.  Zowel de platformen in kwestie als de contentaanbieders via deze platformen zullen dus de nieuwe regels moeten respecteren.

 

Wat staat er in die AVMS over influencer marketing en social media?

Het nieuwe artikel 28 (b) verplicht videoplatformen om “passende maatregelen te nemen om minderjarigen te beschermen tegen schadelijke inhoud” (inhoud die hun fysieke, mentale of morele ontwikkeling kan schaden). Platformen moeten ook maatregelen nemen om het grote publiek te beschermen tegen inhoud die aanzet tot haat of geweld, of waarvan de verspreiding strafbaar is op grond van het EU-recht (dit omvat in wezen terroristische inhoud, kinderpornografie, racisme en xenofobie).  Om dit af te dwingen komen zij onder toezicht van de bestaande nationale toezichthouders, zoals de VRM in Vlaanderen.  

Het is nog even wachten op de precieze invulling door de Vlaamse decreetgever, maar de impact zal in grote lijnen de volgende zijn, op basis van eerdere documenten van de VRM:

 • social media die video aanbieden moeten gepaste en proportionele maatregelen nemen ter bescherming van minderjarigen. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruiken van systemen voor leeftijdscontrole en ouderlijk toezicht, ‘flagging’, het voorzien van klachtenprocedures, inzetten op mediageletterdheid, … 
 • Diezelfde social media moeten gepaste en proportionele maatregelen nemen om het publiek te beschermen tegen content die aanzet tot haat, geweld en terrorisme.
 • Commerciële communicatie (reclame dus) die de videoplatformdienst zelf beheert, moet steeds duidelijk herkenbaar zijn als zodanig. Verder moet deze commerciële communicatie voldoen aan enkele kwalitatieve minimumvoorschriften.
 • Social media moeten ervoor zorgen dat influencers die video’s uploaden, kunnen verklaren of die video’s reclame of sponsoring bevatten.

Belangrijk is wel dat “vooraf filteren” (censuur dus) uitgesloten wordt.  Al deze regels treffen in de eerste plaats de social mediaplatformen zelf en in minder mate de influencers zelf, natuurlijk.  Het is nog even afwachten hoe dit precies in het Vlaamse Mediadecreet vertaald zal worden.  We volgen het in elk geval op de voet op.

 

Maar België heeft toch al richtlijnen rond Influencer Marketing?

België heeft sinds oktober 2018 al aanbevelingen voor Influencer Marketing onder de vleugels van de Raad voor de Reclame. Die Influencer richtlijnen zijn echter geen juridisch bindende regels, ze zijn (nog) niet opgenomen in een wet of regelgeving en zijn voorlopig niet meer dan richtlijnen, die zijn opgesteld en vervolgens vrijwillig worden nageleefd door de hele sector.  De Belgische sectorcode richt zich inhoudelijk veel meer tot de influencer zelf. 

De code is van toepassing wanneer een online influencer:

 • een bepaalde vergoeding ontvangt voor het verspreiden van een bericht en
 • dat bericht voornamelijk wordt beheerd door de adverteerder.

Zodra aan beide cumulatieve voorwaarden is voldaan, is er sprake van online Influencer Marketing onder de code.

Elke communicatie met een commerciële intentie moet duidelijk als zodanig herkenbaar zijn en moet “eerlijk” zijn.

Dit kan worden bereikt door:

 • een expliciete en tekstuele mededeling dat het bericht een commerciële communicatie betreft
 • de context waarin het online bericht wordt gepubliceerd waaruit blijkt dat het een commerciële communicatie betreft
 • merk- of logomelding die duidelijk maakt dat het een commerciële communicatie betreft

De boodschap mag in geen geval de doelgroep misleiden met valse uitspraken, onjuiste informatie, en mag kinderen ook niet rechtstreeks aansporen om hun ouders of andere volwassenen te overtuigen om producten voor hen te kopen.

Allereerst moeten influencers hun commerciële relatie met de aanbieder van de producten die ze promoten op een duidelijke en zichtbare of hoorbare manier bekendmaken. Dit kan worden bereikt door een van de volgende woorden te vermelden: “reclame”, “publiciteit”, “sponsoring”, “promotie”, “gesponsord door”, “in samenwerking met” of door het gebruik van hashtags zoals #pub #publ #adv, #spon of #prom. Deze waarschuwingen en/of hashtags dienen aangepast te worden aan de taal van de verwachte doelgroep (#pub voor Frans publiek, #adv in Nederlands of Engels).

Deze Belgische richtlijnen blijven tot nader order gewoon verder bestaan. 

 

Vragen rond influencer marketing, social media of online marketing in het algemeen?

We maken graag tijd voor een vrijblijvende kennismaking.  Je kan hier zelf een moment boeken voor een video call of je kan natuurlijk gewoon mailen of bellen op bart@siriuslegal.be of op +32 486 901 931

Must read

23.11.2020 Matthias Vandamme

Juridische aandachtspunten voor je business op social media

01.09.2018 Bart Van den Brande

Over consumentenbescherming en influencer marketing

Advies nodig? Contacteer ons gerust!