Binnenkort misschien een tax shelter voor games

Gaming zit al jaren in de lift, ook in België. Het heeft letterlijk enkele decennia geduurd vooraleer gaming de erkenning krijgt die het verdient. Eén en ander heeft ongetwijfeld te maken met de actuele waarde van de industrie. En om de ontwikkeling een boost te geven, wil Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz een tax shelter bouwen voor de gamingindustrie. Dat wist de minister te vertellen tijdens zijn bezoek aan de Game Developers Conference in San Francisco. Of het er door komt, hangt ook af van de bereidwilligheid op federaal niveau.

Hoe de tax shelter zal werken, is uiteraard ook nog niet zeker. Maar het systeem bestaat al voor investeringen in audiovisuele producties en podiumkunstproducties. Als de tax shelter er effectief komt voor de computergames, zal het systeem er vermoedelijk gelijkaardig gaan uitzien.

Hoe werkt een tax shelter?

Een tax shelter zorgt voor een vriendelijk klimaat voor investeerders om te participeren in een creatief proces, zoals een film, of binnenkort misschien een computerspel.

Doorgaans spreekt men in het mechanisme van tax shelter over een productievennootschap (of producent) en een investeringsvennootschap (of investeerder). De producent zoekt naar financiering om het beoogde werk te creëren; de investeerder beschikt over een gereserveerde winst waar deze een vrijstelling voor wenst te bekomen.

Investeerder en producent sluiten een raamovereenkomst waarin zij de modaliteiten van de investering in vastleggen. Deze raamovereenkomst moet worden aangemeld bij de fiscale administratie. Ten geleide, bij audiovisuele producties mag de investering onder tax shelter maximaal 50% van het totale productiebudget bedragen en de vrijstelling is eveneens begrensd tot 50% van de gereserveerde winst en geplafonneerd op 750.000 euro. Sinds een wetswijziging van 2014 kan de investeerder dan genieten van een vrijstelling ten belope van 310% van de sommen die gestort werden binnen de drie maanden na ondertekening van de raamovereenkomst.

Voorwaarden

Om te genieten van de tax shelter, moeten zowel investeerder en producent, als de productie voldoen aan een aantal voorwaarden. Zowel investeerder als producent moeten een Belgische verankering hebben, met een maatschappelijke zetel of “inrichting” in België. Televisieomroepen en daarmee verbonden vennootschappen worden uitgesloten van de tax shelter. Daarnaast mag de investeerder evenmin audiovisuele productie in het maatschappelijk doel vermelden.

Doorgaans wordt een maximale productieperiode bepaald en wordt ook omschreven waar de investeringen moeten worden besteed. Tot slot worden ook voorwaarden gekoppeld aan de return die de investeerder in de plaats krijgt. Deze return kan bestaan in het verwerven van intellectuele eigendomsrechten op het gerealiseerde werk, dan wel een schuldvordering op de producent in geval van leningen.

En voor games?

Hoe de tax shelter voor games er zal gaan uitzien, is voorlopig nog onduidelijk. Maar gelet op het succes van de audiovisuele tax shelter en de relatieve stabiliteit die het systeem al enkele jaren kent, heeft het er alle schijn naar dat de gaming tax shelter een gelijkaardige architectuur zal krijgen en waarschijnlijk zal verschillen op vlak van percentages en bedragen.

We vroegen aan het kabinet van minister Sven Gatz om bijkomende duiding, maar reacties blijven voorlopig uit. We houden u alleszins op de hoogte, mochten we meer nieuws hebben.