Ingesneeuwd? En wie betaalt de kosten voor een langer verblijf?

Sneeuw-en winterpret kunnen garant staan voor een deugddoende vakantie. Maar een overvloed aan sneeuw is te veel van het goede. Wat als uw hotel of chalet ingesneeuwd geraakt en u niet huiswaarts kan vertrekken? Wie betaalt alle bijkomende kosten?

Reisverzekering

Bent u op eigen houtje op vakantie gegaan en heeft u geen reisverzekering, dan zal u zelf dienen in te staan voor de prijs van de extra overnachting(en), nieuw vliegtuigticket e.d.

Heeft u een reis geboekt via een reisorganisatie (reisbureau, reisagent,..) dan zal u de mogelijkheid hebben gehad om een reisverzekering af te sluiten. Deed u dit niet, dan zal u de kosten zelf, dienen te dragen; deed u dit wel dat is het nog maar de vraag of uw reisverzekering tussenkomt voor uw gedwongen immobiliteit door de sneeuw.

De reiswet van 16.02.1994 voorziet dat de reisovereenkomst de voorwaarden van een annulatie-, bijstands- en/of elke andere verzekering dient te bevatten. U weet dus nog voor u op reis vertrekt of het ingesneeuwd geraken u al dan niet extra in de buidel doet tasten. M.a.w., kijk uw reisovereenkomst /reisverzekering na.

Deze verzekering dekt meestal niet alle mogelijke voorvallen. U kan desgewenst een (bijkomende) reisverzekering sluiten en zelf à la carte uitkiezen waartegen u zich wil verzekeren. Aan de hand van een uitgekiend of een ruim aangeboden verzekeringspakket weet u op voorhand perfect welke situatie verzekerd is en welke niet.

De aangeboden diensten in een reisverzekering

Reisverzekeringen verschillen van aanbieder tot aanbieder. De meest voorkomende diensten zijn repatriëring (indien u een ongeval heeft), annulatie (indien u niet meer kan vertrekken), bagage (tegen diefstal), voertuig (herstel), medisch (lichamelijke schade), in rechte (gratis advocaat).

Een noodgedwongen langer verblijf (door overvloedige sneeuwval, overstroming,…) kan eveneens deel uitmaken van uw reisverzekering. De extra overnachtingskosten zullen dan door de verzekeraar betaald worden, net als de eventuele extra kosten om terug thuis te geraken (vliegtuig). Ook andere kosten zoals eten en drinken kunnen worden vergoed. Zoals steeds dient de betreffende clausule in de reisverzekeringsovereenkomst goed te worden nagelezen om te kunnen weten welke kosten er wel en welke kosten er niet onder vallen én  in welke mate. Een dure privévlucht huiswaarts terwijl u een gewoon vliegtuigticket kon boeken, zal immers niet worden aanvaard.

Pakketreizenwet

Vanuit Europa werd de verplichting opgelegd om reizigers beter te beschermen. De oude reiswet wordt opgeheven en vanaf 01.07.2018 treedt de nieuwe pakketreizenwet, afgekondigd op 21.11.2017, in werking (Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten). De wet is van toepassing op reiscontracten die gesloten worden vanaf 01.07.2018.

Conform art. 39 draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie indien er ten gevolge van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden niet kan gezorgd voor de terugkeer van de reiziger. Dit geldt evenwel  voor maximaal 3 overnachtingen per reiziger. Deze beperking geldt niet voor bepaalde personen met een beperking, hun begeleiders, alleenreizende minderjarigen, zwangere vrouwen en personen die specifieke medische bijstand behoeven (als de organisator op de hoogte is van hun noden minstens 48u voor het begin van de reis).