Luchtvaartmaatschappij moet schadevergoeding betalen bij vertraging door bird strike

Passagiers die tijdens hun vliegreis worden geconfronteerd met een annulatie of met langdurige vertraging van meer dan 3 uur, hebben recht op een schadevergoeding op basis van de Europese Verordening 261/2004. Indien de luchtvaartmaatschappij echter kan aantonen dat er voor wat betreft de vlucht in kwestie sprake was van een “buitengewone omstandigheid die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet had kunnen worden voorkomen”, wordt zij ontheven van deze verplichting.

Bird strike veroorzaakt vertragingen

In een zaak tegen de Tsjechische luchtvaartmaatschappij Travel Service a.s. werd aan het Europees Hof van Justitie de vraag voorgelegd, of een aanvaring tussen een vogel en een vliegtuig een “buitengewone omstandigheid” uitmaakt.

Vliegtuigen delen het luchtruim met volgens en het gebeurt dan ook frequent dat vogels in de motor van een vliegtuig terechtkomen.  Dit veroorzaakt dan vaak ernstige vertragingen omdat het vliegtuig door een bijkomende technische controle moet of soms zelfs herstellingen nodig heeft.  De vraag is daarbij of airlines in zulke gevallen een schadevergoeding verschuldigd zijn aan hun passagiers of dat ze integendeel kunnen zeggen dat er sprake is van een “buitengewone omstandigheid” die hen vrijstelt.  Het is precies deze vraag waarover het Europees Hof zich moet uitspreken in deze zaak.

Op 28 juli 2016 legde de Advocaat-Generaal van het Europees Hof van Justitie zijn conclusie neer waarin hij deze vraag onderzoekt en een antwoord formuleert.

De Advocaat-Generaal stelt dat het gevaar van dieren voor de luchtvaart een bekend verschijnsel is. Immers reeds bij de productie van het vliegtuig worden onderdelen die het meest kwetsbaar zijn voor aanvaringen met vogels uitgebreid getest. Bovendien worden op de meeste luchthavens bijzondere maatregelen genomen teneinde vogels en andere dieren te verjagen van de luchthaven én worden piloten opgeleid om hieraan aandacht te besteden zowel vóór de vlucht, als tijdens het taxiën.

De Advocaat-Generaal concludeert dat aanvaringen tussen een vliegtuig en één of meer vogels dus een gebruikelijk verschijnsel is dat bekend is bij de verschillende in het luchtvervoer actieve spelers. De frequentie van dit soort aanvaringen en het feit dat daarmee bij het ontwerp van vliegtuigen, de exploitatie van luchthavens en tijdens de verschillende vluchtfasen rekening wordt gehouden, toont naar zijn opvatting genoegzaam aan dat een dergelijke gebeurtenis alleszins inherent is aan de normale uitoefening van de activiteit van luchtvaartmaatschappij. Een dergelijke gebeurtenis is zodus géén buitengewone omstandigheid die de vliegtuigmaatschappij zou verschonen van de betaling van een compensatie in geval van een vertraging van meer dan 3 uur.

Een uitspraak van het Europees Hof van Justitie, die veelal de conclusie van de Advocaat-Generaal volgt, wordt binnenkort verwacht.  Naar alle verwachtingen zal ook in dit dossier het advies van de Advocaat-Generaal gevolgd worden.  wij houden u alvast verder op de hoogte.

Wat met andere oorzaken van vertragingen?

Mutatis mutandis zou bovenstaande redenering ook moeten betekenen dat vertragingen die het gevolg zijn van blikseminslagen op vliegtuigen géén “buitengewone omstadigheden” uitmaken. Ook bij blikseminslag die een vertraging veroorzaakt, zou de reiziger dus recht moeten hebben op een schadevergoeding vanwege de airline.

Eerder werd ook al geoordeeld dat technische problemen aan het vliegtuig in de regel géén “buitengewone omstandigheid” uitmaken en dat de maatschappij dus wel degelijk schadevergoeding verschuldigd is als een vlucht meer dan drie uur vertraging oploopt omwille van een technisch defect.

In se is een vliegtuigmaatschappij enkel vrijgesteld van scvhadevergoeding als er sqprake is van een omstandigheid die niet “eigen is aan de uitoefening van de luchtvaart“, die zij niet kon voorzien én nadat zij heeft aangetoond dat zij al het mogelijke heeft gedaan om schade door de vertraging of annulering te voorkomen.  Het gaat bijgevolg slechts om zeer uitzonderlijke gevallen en in alle andere omstandigheden heeft de reiziger recht op een schadevergoeding.

Zelf het slachtoffer van een vertraging van méér dan 3 uur of een annulatie?

In veel gevallen hebt u recht op een schadevergoeding.  Aarzel niet om vrijblijvend en zodner verplichting ons team te contacteren voor meer info.   Sirius Legal behandelde reeds honderden vertragingsclaims tegen zowat alle gangbare luchtvaartmaatschappijen en voor verschillende rechtbanken.  wij kunnen u ongetwijfeld bijstaan met raad en daad.

Contacteer ons hier