Nieuwe Maltese kansspelwet van kracht

Op 1 augustus 2018 trad de al enige tijd verwachte nieuwe Maltese kansspelwet in werking .

De toezichthoudende autoriteit MGA meldt hierover zelf op haar website:

Het nieuwe kader versterkt de toezichthoudende rol van de lokale toezichthoudende autoriteit MGA , met name de compliance- en handhavingsfuncties van de Autoriteit om haar regelgevingsdoelstellingen beter te bereiken. Dit is in overeenstemming met de gelijktijdige ontwikkelingen in Malta met betrekking tot de strijd tegen het witwassen van geld en de bestrijding van de financiering van terrorisme.

Het nieuwe regelgevingskader stelt de Autoriteit ook in staat flexibeler te zijn in haar besluitvorming, door onnodige regelgevingsbelastingen weg te nemen die niet bevorderlijk zijn voor de regelgevingsdoelstellingen, terwijl tegelijkertijd het toezicht wordt versterkt en de inspanningen van de toezichthouder worden gericht op gebieden met een hoger risicoprofiel.

Bovendien verbetert de hervorming de normen voor consumentenbescherming en verantwoorde gaming-maatregelen, terwijl een op risico’s gebaseerde aanpak van regulering wordt bevorderd. Het biedt de MGA meer bevoegdheden op het gebied van naleving en handhaving en stelt objectgerichte normen vast om innovatie en ontwikkeling aan te moedigen.

Onderstreept over het belang van deze mijlpaal verklaarde Heathcliff Farrugia, de Chief Executive Officer van de MGA, dat: “Vandaag een van de belangrijkste dagen in de geschiedenis van de MGA is. Jaren van hard werken komen eindelijk tot bloei. Ik wil graag alle betrokkenen bedanken voor het realiseren van het nieuwe regelgevingskader, in het bijzonder mijn voorganger, de heer Joseph Cuschieri, voor de vooruitziende blik om dit project te initiëren, parlementair secretaris Hon. Silvio Schembri en de Maltese regering in het algemeen voor hun voortdurende steun en toewijding, en in het bijzonder het personeel van de MGA voor hun niet-aflatende werk bij het ontwikkelen en implementeren van het nieuwe wettelijke regime.

Dit is het begin van een nieuw hoofdstuk in de Maltese spelregels. Een die voortbouwt op de fundamenten van de vorige wetten en die de Autoriteit in staat stelt om de manier waarop ze de industrie reguleert verder te versterken en om de komende jaren een thought leader te blijven. “

Onder voorbehoud van de daarin voorziene overgangsbepalingen is dit kader van toepassing op exploitanten van kansspelen op afstand vanaf vandaag 1 augustus 2018, terwijl exploitanten aan land vanaf 1 januari 2019 onder deze nieuwe wetten vallen.

Vragen over kansspelwetgeving in Europa?

Neem gerust vrijblijvend contact op met ons team op info@siriuslegal.be of op +32 2 721 13 00