Strengere regels voor online kansspelen goedgekeurd meldt De Standaard online

De Standaard Online – Strengere regels voor online kansspelen goedgekeurd.:

Edit bij dit artikel: de teksten van de beide vermelde ontwerp-KB’s zijn vooralsnog niet beschikbaar.  Contact met de diensten van Staatssecretaris Devlies leren ons dat de ontwerpen eerst langs de Raad van State en de Europese Commissie moeten voor goedkeuring en pas daarna openbaar gemaakt worden.  Een en ander betekent ongetwijfeld dat de nodige KB’s om de wet effectief in werking te laten treden op 1 januari niet tijdig beschikbaar zullen zijn en dat vanaf 1 januari een zeer onduidelijke periode aanbreekt, waarin de wet zelf, die alle online pokeractiviteiten en kansspelen verbiedt tenzij men een vergunning bekomt wél in werking treedt, maar de KB’s die regelen hoe men dan wél een vergunning bekomt er nog niet zijn, waardoor de facto élke aanbieder in de illegaliteit geduwd wordt door het gebrek aan daadkracht van de regering.  Het is wachten op de eerste klachten van gedupeerde aanbieders…
_______
Integrale tekst van het artikel in DS, dat het officiële persbericht in grote lijnen herneemt:
De federale ministerraad heeft ingestemd met twee ontwerp-kb’s die de vergunningsplicht regelen voor internetspelen. Goksites zonder vergunning zullen in de loop van volgend jaar geblokkeerd kunnen worden. Familieleden en hulpverleners van gokverslaafden krijgen wat meer mogelijkheden om in te grijpen.

De twee ontwerp-kb’s regelen de administratieve aspecten van de vergunning die de aanbieder van onlinespelen moet aanvragen. Ze worden nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Dat meldt de bevoegde staatssecretaris, Carl Devlies (CD&V).

Twee weken geleden keurde de ministerraad al de uitvoeringsbesluiten goed die de vergunningsplicht regelen voor wedkantoren en dagbladhandels die weddenschappen aannemen. Nu ook de vergunningsplicht voor online- en mediaspelen goedgekeurd is, kan de nieuwe kansspelwet effectief uitgevoerd worden, zegt Devlies.

Die nieuwe kansspelwet bepaalt dat online spelen alleen mogen worden aangeboden door partijen die ook in de ‘reële wereld’ een vergunning hebben. Zo kan een vergund casino een aanvullende vergunning vragen voor casinospelen op het internet. Aanbieders van weddenschappen kunnen een aanvullende vergunning voor online weddenschappen aanvragen.

De Kansspelcommissie, die op de sector toeziet, start volgend jaar een proefproject op met enkele casino’s. dat moet informatie opleveren voor de opmaak van de vereiste technische reglementering. Zo moet onder meer bepaald worden hoe onlinespelers geïdentificeerd zullen worden, hoe het maximale uurverlies online moet opgevolgd worden en welke de betalingsmodaliteiten zijn. In totaal zijn er nog een tiental technische kb’s nodig.

Pas als die besluiten er zijn, zal de Kansspelcommissie beginnen met het uitreiken van de aanvullende vergunningen. De commissie zal dan ook een zwarte lijst opstellen van online aanbieders zonder vergunning. Die sites zullen in België geblokkeerd worden. Erkende goksites zullen overigens hun servers in België moeten hebben.

Familie

De ministerraad keurde ook een ontwerp-kb goed waardoor familie en hulpverleners aan de Kansspelcommissie zullen kunnen vragen om iemand van deelname aan kansspelen uit te laten sluiten. Vandaag kan alleen de speler zelf bij de Kansspelcommissie om zijn uitsluiting vragen.

Het familielid of de hulpverlener die de uitsluiting vraagt, moet hiertoe met een aangetekende brief een gemotiveerd verzoek indienen bij de Kansspelcommissie. Voor de Commissie een beslissing neemt, moet ze de betrokkene horen.

Die kan zich zich laten bijstaan door een raadsman. Als de Commissie tot uitsluiting beslist, wordt betrokkene opgenomen in de EPIS-databank. (Excluded Persons Information System). Na verloop van een jaar kan de uitgesloten speler om opheffing van het spelverbod verzoeken (waarbij een gelijkaardige procedure gevolgd wordt).