Welke Europese wetswijzigingen inzake online handel staan er op til? (interview met Bpost wemoveyourideas.com)

Wemoveyourideas.com is een platform van Bpost met informatie en diensten voor online handelaars.  Je vind er heel wat nuttige content rond e-commerce.  Onlangs interviewde Bpost Bart Van den Brande rond de vraag welke Europese en Belgische wetswijzigingen inzake online handel op til zijn.

De volledige tekst lees je hieronder.

Welke Europese en Belgische wetswijzigingen inzake online handel staan er op til? Heeft dit repercussies voor de Belgische e-tailer of consument? Is België één van de betere leerlingen van de Europese klas? We vroegen het aan Bart Van den Brande van Sirius Legal.

De cookierichtlijn

Momenteel zit de Europese richtlijn inzake het gebruik van cookies in verschillende lidstaten in een omzettingsperiode naar nationaal recht. Vanaf nu zullen website eigenaars of adverteerders voorafgaand aan het plaatsen van zo’n cookie de uitdrukkelijke toestemming moeten krijgen van de surfer alvorens zij een cookie op diens computer mogen plaatsen. De surfer zal bovendien op elk ogenblik de mogelijkheid moeten hebben om die toestemming in te trekken. De Europese richtlijn is momenteel nog erg vaag. Welke type cookies wel of niet hard moeten aangepakt worden en/of “gevaarlijk” zijn en waar strikt tegen moet opgetreden is nog niet uitgewerkt.

De privacyverordening

Ook wat betreft privacywetgeving gaat er heel wat veranderen op middellange termijn. De privacywetgeving is op dit ogenblik gebaseerd op een Europese Richtlijn. Die is echter absoluut niet meer aangepast aan de evolutie die dataopslag en –verwerking ondergaan heeft de laatste jaren.

Privacyregels verschillen ook enorm van lidstaat tot lidstaat en zijn –omdat de basis ervan territoriumgebonden is- niet aangepast aan bijvoorbeeld de opslag van gegevens in de “cloud”, waarbij servers aan de andere kant van de wereld kunnen staan.

De EU werkt momenteel aan een nieuwe Verordening -een Europese wet die in alle lidstaten rechtstreeks op dezelfde manier geldt. Die verordening verschilt van een richtlijn die algemene regels bevat die dan door elke lidstaat individueel omgezet worden in hun nationaal recht.

De e-commerce richtlijn

Een derde belangrijke wijziging is de e-commerce richtlijn. Tot op vandaag zijn de juridische regels waaraan webshops moeten voldoen erg uiteenlopend in de ganse EU. De richtlijn tracht deze verschillen te harmoniseren. Op dezelfde wijze zijn bijvoorbeeld de wettelijk verplichte vermeldingen op websites of de prijsinformatie die webshops meegeven aan de consument erg verschillend van land tot land. Het gevolg hiervan is dat er bij consumenten veel onzekerheid bestaat over de precieze bescherming die ze genieten. Tussen soortgelijke webshops in verschillende landen kan er zo grote concurrentie ontstaan omwille van de lokale voor- of nadelen.

De ultieme uitdaging is om e-commerce eindelijk écht grensoverschrijdend te maken. Uit Europese cijfers blijkt dat consumenten veel te weinig bij buitenlandse webshops kopen. Eén van de oorzaken (los van culturele, taalkundige of praktische belemmeringen) is het juridisch kader en precies daaraan probeert Europa heel hard te werken. Het geheel van deze nieuwe regels zal wel concurrenten in heel wat lidstaten verplichten om dezelfde bescherming aan te bieden.

Gepubliceerd in Interview van de Maand op www.wemoveyourideas.com