Wetswijziging kansspelwet: maatregelen tegen matchfixing en live betting

De Kamer keurde gisteren een wet goed die de Kansspelwet van 7 mei 1999 op verschillende punten wijzigt. Met deze wetswijziging worden maatregelen genomen tegen matchfixing en zullen ook bepaalde vormen van “live betting” worden teruggeschroefd. De gemeenten krijgen meer greep op de wedkantoren op hun grondgebied en de Kansspelcommissie krijgt bijkomende bevoegdheden. 

Wetswijziging kansspelwet

Wat wijzigt er allemaal?

Recente gokschandalen hebben duidelijk een invloed gehad op het wetgevend proces. Weddenschappen op sportwedstrijden van minderjarigen worden vanaf nu verboden. Daarnaast krijgt de Kansspelcommissie de mogelijkheid om welbepaalde weddenschappen te verbieden wanneer zij vreest dat deze niet eerlijk verlopen of wanneer er gewed kan worden op fraudegevoelige wedmogelijkheden. Dit zou het geval kunnen zijn wanneer er indicaties zijn dat er aan matchfixing werd gedaan of wanneer spelers op de eigen wedstrijd hebben ingezet. De Kansspelcommissie zou eveneens aan het werken zijn aan een zwarte lijst van verboden wedmogelijkheden.

Wedkantoren (Klasse IV) moeten, voorafgaand aan de exploitatie, een convenant afsluiten met de gemeente. In het convenant worden precieze afspraken gemaakt over de locatie, openingsuren en voorwaarden voor de exploitatie van het wedkantoor. De maatregelen moet vermijden dat wedkantoren zich bijvoorbeeld te dicht bij schoolomgevingen gaan vestigen. Spelen op automatische kansspelen in wedkantoren is voortaan ook maar toestaan vanaf 21 jaar. En mailings mogen niet meer gericht worden aan personen die zich hebben laten opnemen op de EPIS-lijst.

Voor de spelen van de Nationale Loterij via automaten wordt eID-controle opgelegd.

Kaart-en gezelschapsspelen

De Kansspelwet voert thans ook een specifieke regeling in voor kaart- en gezelschapsspelen met geringe inzet. Gemeentelijke overheden kunnen een voorafgaande toelating geven voor de organisatie van dergelijk kaart- en gezelschapsspelen. De lage inzet en de lage potentiële winsten zijn evenwel een voorwaarde. Kaart- en gezelschapsspelen die op een toestel worden aangeboden in cafés, worden gereglementeerd via de Kansspelcommissie en zijn hoe dan ook verboden voor minderjarigen.

Bijkomende bevoegdheden en taken voor de Kansspelcommissie

Voor de samenstelling van de Kansspelcommissie worden genderquota opgelegd. En de Kansspelcommissie krijgt bijkomende preventieve bevoegdheden en taken. Zo komt er een jaarlijks overleg met gebruikers en met expertisecentra voor verslaving en schuldenproblematiek. Maar ze krijgt ook bevoegdheden tot onderzoek en raadpleging om relevante informatie te vergaren over verslaving en schuldenlast. Deze maatregelen zouden de Kansspelcommissie in staat moeten stellen om de spelers een betere bescherming te bieden.

Weddenschappen op paardenrenwedstrijden en kansspelen op passagiersschepen

Tot slot merken we nog op dat er een nieuwe licentie Klasse F1P wordt toegevoegd, die zich specifiek richt op de organisatie van weddenschappen op paardenrenwedstrijd. Voor kansspelen op passagiersschepen wordt de Kansspelwet enkel een verbod opgelegd voor zo lang het schip voor anker ligt in de haven.

Bij dit alles merken we nog op dat het Koninklijk Besluit van 25/10/2018 in werking treedt op 1 juni 2019. Dit KB regelt de voorwaarden voor de organisatie van online kansspelen, voert reclamerestricties in, speellimieten en andere beperkende maatregelen. Hiervoor later meer.