Sirius Weekly 13 januari 2012

Ook op deze vrijdag de dertiende (als dat maar goed gaat!) geeft Sirius Legal u naar goede gewoonte een selectie uit het nieuws uit media- IT/IP land en -aangezien Sirius Legal meer is dan alleen maar media- ook uit de fiscale wereld…

Wist je dat de tijden dat namaak uit China kwam blijkbaar voorbij zijn?

We zijn het inmiddels gewoon om te lezen dat merken, uitvindingen, films en zowat ales wat beschermd is door intellectuele eigendomsrechten op grote schaal nagemaakt wordt in het Verre Oosten.  China heeft zelfs zijn eigen namaak Ikea en namaak Apple stores.

Maar blijkbaar geldt de oude wijsheid van Bob Dylan nog steeds: the times they are a changing: Vorige week raakte Apple opnieuw betrokken in een geschil over intellectuele eigendomsrechten in China, maar deze keer is het niet Apple dat één of andere namaker van zijn producten, merken of logo’s moet aanvallen in China, maar wel Apple zélf dat vervolgd wordt door 9 vooraanstaande Chinese auteurs die Apple ervan beschuldigen hun werken illegaal aan te bieden in de Apple book store.

De auteurs in kwestie (voor de kenners onder u –waar we onszelf overigens niet bij rekenen- kunnen we meegeven dat het gaat onder meer om Han Han, Licheng Peng, Cang, Murong Xuecun en Kong Ergou) beschuldigen Apple ervan grootschalige inbreuken op hun auteursrechten te begaan en eisen ongeveer 1,5 miljoen euro schadevergoeding op basis van de Chinese Auteurswet.  Apple zou geen toestemming gevraagd en gekregen hebben van de uitgevers van de auteurs om hun boeken online aan te bieden.

In welke mate de eis van deze Chinese auteurs gegrond is, is moeilijk te beoordelen bij gebrek aan detailinformatie over het geschil en bij gebrek aan duidelijke reactie bij Apple, maar misschien is dit wel een teken van het al lang aangekondigde verschuiven van economische evenwichten naar het Oosten: China als behoeder van intellectuele eigendomsrechten en Westerse bedrijven als namakers…

https://webwereld.nl/nieuws/109124/apple-aangeklaagd-voor-illegale-boekverkoop.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Webwereld+%28Webwereld%29

Saviez-vous que les destinations GPS sont également des données à caractère personnel ?


Aujourd’hui, la protection de la vie privée déchaîne les passions. En Belgique, nous avons la Commission de la protection de la vie privée pour surveiller l’utilisation qui est faite de nos données à caractère personnel. Aux Pays-Bas, ils ont le CBP ou College Bescherming Persoonsgegevens.

Ce 12 janvier 2012, ce fameux CBP a publié un rapport estimant que la célèbre entreprise de navigation TomTom commettait une infraction à la loi vie privée. https://www.cbpweb.nl/Pages/pb_20120112_tomtom-geolocatie-persoonsgegevens.aspx

Dans le passé, TomTom avait déjà été mis sur la sellette car on avait découvert qu’il transmettait, via plusieurs intermédiaires, des informations à la police concernant les chemins empruntés par ses clients (https://webwereld.nl/nieuws/106484/tomtom-verkoopt-hardrijdersinfo-aan-politie.html). Cette dernière s’en servait alors pour déterminer où placer les flashs ! Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’accueil donné à cette information par les clients de TomTom n’a pas été très chaleureux. TomTom a donc tout mis en œuvre pour stopper au plus vite cette communication à des tiers, sans autorisation de ses clients. Selon le CBP, les clients de TomTom peuvent se rassurer : leurs données ne sont pas transmises illégalement à des tiers. En effet, les données qui sont envoyées à des tiers et, entre autres, à la police sont complètement anonymes de sorte qu’il est impossible de les mettre en connection avec une personne identifiable. Il ne s’agit donc pas de données à caractère personnel.

Quel est donc le problème aujourd’hui ? Lorsqu’on collecte des données à caractère personnel, telles que des noms, prénoms, adresses, e-mails etc., il faut demander au préalable le consentement de la personne concernée. En outre, cette personne doit recevoir toutes les informations utiles pour comprendre dans quel but seront utilisées ses données. Ces principes fondamentaux du respect de la vie privée sont applicables aux Pays-Bas mais également en Belgique car ils proviennent d’une directive européenne.

Ce principe du consentement doit être appliqué avec une grande prudence lorsqu’il s’agit de données à caractère sensible. Qu’entend-on par donnée à caractère sensible ? Pensez à votre race, votre origine ethnique, vos opinions politiques, votre religion, la philosophie en laquelle vous croyez, des renseignements sur votre santé, etc.

Le CBP a été forcé de constater que TomTom ne demandait le consentement de ses clients que pour la collecte de données anonymes. Pourtant, TomTom effectue également un prélèvement de données concernant les routes empruntées par ses clients ainsi qu’une géolocalisation en temps réel :

Via de offline apparaten verkrijgt TomTom historische geolocatiegegevens op het moment dat de gebruiker contact maakt met de servers van TomTom. Via de online versie en de smartphone applicatie verkrijgt TomTom  realtime  geolocatiegegevens, via de online versie ook historische gegevens.”

Ces données de localisation peuvent potentiellement être reliées aux utilisateurs des gps TomTom et constituent donc des données à caractère personnel et non pas anonyme.

Or, TomTom ne demande pas de consentement distinct pour ces renseignements, qui constituent pourtant, selon le CBP, des données à caractère personnel et même à caractère sensible (au même titre que la race ou les opinions religieuses). Cette absence de consentement spécifique est contraire à la loi vie privée (tant hollandaise que belge).

La célèbre firme de navigation a promis de résoudre le problème pour février.

Information publiée par le site webwereld.nl. https://webwereld.nl/nieuws/109172/cbp–tomtom-overtreedt-privacywet.html#

Wisten jullie dat de nieuwe fiscale regeling voor bedrijfswagens aanzienlijk gunstiger is voor tweedehands wagens?

Zoals reeds gemeld wordt het fiscale voordeel berekend op de catalugusprijs van het nieuwe  voertuig. Voor tweedehands wagens wordt het voordeel berekend op de gefactureerde waarde. Klinkt logisch zou je denken, ware het niet dat voor de nieuwe auto je elk jaar het voordeel zal betalen op de nieuwwaarde, terwijl hij elk jaar minder “cataloguswaarde” zal hebben.

Intuitief voel je al aan dat er hier iets schort met het principe van de gelijke behandeling. Grote vennootschappen kunnen zo bijvoorbeeld voordeel doen door hun wagenpark onderling intra groep te verkopen zodat het steeds tweedehands wagens zijn die goedkoper gewaardeerd worden…

Wist je dat de politieke partij Groen de mosterd voor haar nieuwe logo zou hebben gehaald bij het logo van Groupon?

Deze week pakte de politieke partij Groen! uit met een naamsverandering – Groen (zonder uitroepteken) – en een daarbij horend nieuw logo. In de media en op het internet kwam al snel de reactie dat de gelijkenissen met het logo van Groupon, een site met voordelige groepspromoties. https://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=G1H3KPBVS

Vraag is of dit  een inbreuk vormt op het handelsmerk van Groupon? Het handelsmerk van Groupon werd geregistreerd als een Europees gemeenschapsmerk https://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailCTM_NoReg  (afdwingbaar over de hele EU), maar het is echter een woordmerk en geen beeldmerk noch een combinatie van beiden. Een woordmerk bestaat meestal uit een reeks letters of cijfers. De reeks letters van het woord “Groupon” wordt in dit geval beschermd als merk. Bij een beeldmerk daarentegen gaat het om de figuratieve elementen. Dit wilt niet zeggen dat een beeldmerk geen woorden of cijfers kan bevatten, maar  het gaat erom hoe zij vorm krijgen. Samen vormen zij het beeldmerk.

Algemeen beschouwd kan een merkhouder zich in volgende situaties op een merkinbreuk beroepen:

Het gebruik van een identiek teken voor identieke waren of diensten;
Het gebruik van een identiek of soortgelijk teken voor identieke of soortgelijke waren of diensten;
Het gebruik van een teken dat identiek of soortgelijk is aan een bekend merk.

Het nieuwe logo van Groen vormt echter geen inbreuk op het handelsmerk Groupon omdat het nieuwe logo op geen enkele manier de reeks letters die door het bedrijf Groupon, Inc. als woordmerk werden gedeponeerd herneemt. Ze zijn noch qua schrijfwijze, noch qua uitspraak gelijkend. Daarnaast wordt het logo van Groen absoluut niet gebruikt voor waren of diensten identiek of soortgelijk aan diegene die Groupon aanbiedt.

Indien je twijfels hebt bij het gebruik van een bepaald logo in een reclamecampagne, kan je beroep doen op onze campaignchecker. Een snel, to-the-point advies aan een voordelig tarief.